Helena Krausová

Helena Krausová

Helena Krausová se narodila roku 1977 v Praze a je absolventkou fakulty marketingu a managementu španělské univerzity Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona (Czech Management Institute Praha). Vyrůstala v divadelní rodině, od svého útlého dětství se aktivně věnovala hudbě a baletu, 10 let byla členkou koncertního oddělení Kühnova dětského sboru, vystupovala na scénách Národního divadla. Není proto divu, že po studiu začala pracovat v Národním divadle v Praze, nejprve jako tisková tajemnice a asistentka ředitele, později pak jako tisková mluvčí. Národní divadlo opustila v roce 2007 a její kroky vedly do soukromé sféry, konkrétně do agentury ConPro, s. r. o. Zde zastávala pozici PR & Production Manager a následně vedla celé PR oddělení jako PR Director. V současné době pracuje jako Media Consultant britské módní značky F&F pro Českou republiku.

Již v dobách studií se Helena Krausová začala věnovat podnikatelské činnosti, nejprve převládala překladatelská činnost, později se zaměřuje také na organizaci kulturních akcí, koncertů a festivalů. Hovoří německy, anglicky a španělsky.

Velkým koníčkem a do jisté míry druhou profesí Heleny Krausové je operní zpěv. Věnuje se především koncertní činnosti, jako sólistka spolupracuje s řadou komorních těles, mj. smyčcový kvartet členů orchestru opery ND, Pražský žesťový soubor, Rumburský komorní orchestr, komorní soubor Musica Dolce Vita i s několika zahraničními uměleckými soubory. A právě díky hlubokému vztahu ke světu kultury a umění se Helena Krausová rozhodla stát členkou občanského sdružení Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic, jehož posláním je podporovat ženy umělkyně.